Kỹ thuật trồng cà phê

(Áp dụng cho trồng mới hoặc tái canh vườn cà phê) 

  • Hướng dẫn kỹ thuật từ khâu chọn đất, làm đất
  • Cách làm cỏ, bỏ phân, tạo bồn
  • Hướng dẫn cách nhận biết phòng trừ sâu bệnh
  • Liệu lượng và loại phân bón phù hợp
  • .....

KỸ THUẬT TRỒNG VÀ CHĂM SÓC SẦU RIÊNG 

Có rất nhiều người sẵn sàng bỏ ra số tiền vài chục triệu cho đến hàng trăm triệu để đầu tư vào việc trồng cây chỉ dựa trên kinh nghiệm sẵn có chứ không trang bị kiến thức căn bản cho mình, đến khi cây bị chết, sâu bệnh, năng suất kém... mới cuống cuồng đi tim thông tin, hỏi thăm người này người khác..., để khắc phục hậu quả. May mắn có trường hợp khắc phục được nhưng cũng có nhiều trường hợp không thể khắc phục được bị thiệt hại nặng nề, thậm chí mất trắng toàn bộ.

Copyright © 2018. lafarm

<div id="ib2-bottom-slider-main" class="ib2-wsection-el ib2-section-el ib2-slider-el" data-el="wsection" data-animation="none" data-delay="none" data-border-type="single" data-img-mode="upload"> <div class="el-content" style="background-color:#CCC; padding: 20px 0px 10px; opacity: 1; border-color: rgb(168, 157, 157) rgb(51, 51, 51) rgb(51, 51, 51); border-width: 2px 0px 0px; box-shadow: 0px 0px 8px 3px #c2c2c2; border-top: 2px solid rgb(168, 157, 157)"> <div class="el-content-inner container" style="margin: 0px auto; width: 948px;"> <div class="el-cols" style="max-width:100%; width:100%;"> <div id="ib2-bottom-slider-main-box" class="ib2-section-content" style="min-height: 50px; max-width: 100%; margin: 0px auto; width: 948px;"> <div id="ib2_el_slidertext" class="ib2-content-el ib2-text-el" data-el="text" data-shadow="none" data-animation="none" style="position: relative;"> <p>This is the bottom slider area. You can edit this text and also insert any element here. This is a good place if you want to put an opt-in form or a scarcity countdown.</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div>